Betænk, at om du Græssets Spiren kjendte, da holdt du Skabelsens Nøgle i din Haand!

Se flere sitater

Hør paa meget! tal dog blot
Hvad til Tid og Sted er godt!

For Almuen, Levnets- og Velfærds-Viisdom, del 2.
Samlede Skrifter b. IV 1

Gro Roksand, 22. januar 2008 | Skriv ut siden