Du svinger Svøben vild og vredDen Offeret paa Bagenmaa svide svært; thi som du veeder Sandheden jo nagen.

Se flere sitater

Onde Tanker banke altid paa. Luk til, saa maae de gaae.

For Almuen, Levnets- og Velfærds-Viisdom, del 2.
Samlede Skrifter b. IV 1

admin, 22. januar 2008 | Skriv ut siden