Det Stærkeste er Nødvendighed, som Alting overvinder. Det Viseste er Tiden, som alle Ting opfinder.

Se flere sitater

Lidenskab er Last, bruges den slet; men Dyd, bruges den ret.

For Almuen, Levnets- og Velfærds-Viisdom, del 2.
Samlede Skrifter b. IV 1

Gro Roksand, 22. januar 2008 | Skriv ut siden