... og jeg skal overnikjøbet give dine Skillinger den Egenskab, at de blive til Dalere, naar du blot snuer dem dygtig.

Se flere sitater

Vær Snegl i Raad, en Ørn i Daad!

For Almuen, Levnets- og Velfærds-Viisdom, del 2.
Samlede Skrifter b. IV 1

admin, 22. januar 2008 | Skriv ut siden