Fremad mod alle Baand, som qvæle Aand og Haand! Fremad til Alt, som Sandt er og Frit!

Se flere sitater

Væk med Fylla, Boka, men ikke Flaska paa Hylla.

Epigram 3. juni 1845
Samlede Skrifter b. III 3

admin, 22. januar 2008 | Skriv ut siden