Nei, Presse, løft din stærke Arm! befri Alverden i din Harm fra Tvang!

Se flere sitater

Saa skjøn er ingen Jordens Blomst som Smilet.

"Glæde i Naturen"
Samlede Skrifter b. I 2

Administrator, 22. januar 2008 | Skriv ut siden