Det stille Vand har dybe Grunde. Vogt dig for dybe Buk og søde Munde!

Se flere sitater
For Almuen, Femte Hefte. Levnets- og Velfærds-Viisdom
Samlede Skrifter b. IV 1

Gro Roksand, 11. mars 2008 | Skriv ut siden