Fremad mod alle Baand, som qvæle Aand og Haand! Fremad til Alt, som Sandt er og Frit!

Se flere sitater
For Almuen, Femte Hefte. Levnets- og Velfærds-Viisdom
Samlede Skrifter b. IV 1

Gro Roksand, 11. mars 2008 | Skriv ut siden