Fremad mod alle Baand, som qvæle Aand og Haand! Fremad til Alt, som Sandt er og Frit!

Se flere sitater

Man har opdaget den blodige Pande, jeg har faaet ved at følge Principet "beint fram".

Hassel-NødderSamlede Skrifter b. IV 7

Gro Roksand, 11. mars 2008 | Skriv ut siden