Hvo finder i sig Selv ei Fred, forgjæves søger den paa andet Sted.

Se flere sitater

Man har opdaget den blodige Pande, jeg har faaet ved at følge Principet "beint fram".

Hassel-NødderSamlede Skrifter b. IV 7

Gro Roksand, 11. mars 2008 | Skriv ut siden