Det Stærkeste er Nødvendighed, som Alting overvinder. Det Viseste er Tiden, som alle Ting opfinder.

Se flere sitater

Hersk over Dyret! over dig Selv, det første i Rækken!

Mennesket, Jordens Liv 
Samlede Skrifter b. II 6

Gro Roksand, 22. januar 2008 | Skriv ut siden