Vinden blæser Blærer op, Indbildninger en Nar. De blie' nok begge stive, men tomme som de var.

Se flere sitater

At roe sig langt fra Land gjør tidt skibbruden Mand.

For Almuen, Levnets- og Velfærds-Viisdom, del 3
Samlede Skrifter b. IV 1

Gro Roksand, 22. januar 2008 | Skriv ut siden