Det Stærkeste er Nødvendighed, som Alting overvinder. Det Viseste er Tiden, som alle Ting opfinder.

Se flere sitater

At roe sig langt fra Land gjør tidt skibbruden Mand.

For Almuen, Levnets- og Velfærds-Viisdom, del 3
Samlede Skrifter b. IV 1

Gro Roksand, 22. januar 2008 | Skriv ut siden