Christen, Moslem, Hedning, Jøde maatte dog hverandre møde inden samme Faders Arme.

Se flere sitater

Du i dit Hjerte før i din Pande finde det Sande!

Mennesket, Jordens Liv 
Samlede Skrifter b. II 6

Gro Roksand, 11. mars 2008 | Skriv ut siden