Christen, Moslem, Hedning, Jøde maatte dog hverandre møde inden samme Faders Arme.

Se flere sitater

Sorgens Poesi er Stumhed.
Aandens Øre hører den.

"Maurits Hansen" (ved hans død)
Samlede Skrifter b. I 3

Administrator, 22. januar 2008 | Skriv ut siden