Nei, Presse, løft din stærke Arm! befri Alverden i din Harm fra Tvang!

Se flere sitater

Hvad er vanskeligst? – Sig Selv at kjende. Hvad er lettest? – Til andre Raad at sende.

For Almuen, Levnets- og Velfærds-Viisdom, del 3
Samlede Skrifter b. IV 1

Gro Roksand, 22. januar 2008 | Skriv ut siden