Se nøje, skal du øjnedet Store i det Smaa.Sig Guddomstanker højne paa Græssets veke Straa.

Se flere sitater

Thi Frihed er Himmelens Sag. Var Englen ei fri, da i Himlen blev Oprør

"Det befrriede Europa" (1831)
Samlede Skrifter b. I 1

Gro Roksand, 22. januar 2008 | Skriv ut siden