Du svinger Svøben vild og vredDen Offeret paa Bagenmaa svide svært; thi som du veeder Sandheden jo nagen.

Se flere sitater

Thi Frihed er Himmelens Sag. Var Englen ei fri, da i Himlen blev Oprør

"Det befrriede Europa" (1831)
Samlede Skrifter b. I 1

Gro Roksand, 22. januar 2008 | Skriv ut siden