Betænk, at om du Græssets Spiren kjendte, da holdt du Skabelsens Nøgle i din Haand!

Se flere sitater

Vær i Et og Alt dig Selv! Det er Sejrens Kunst, min Sjel!

"Efter Tidens Leilighed"
Samlede Skrifter b. I 2

Gro Roksand, 3. februar 2008 | Skriv ut siden