... og jeg skal overnikjøbet give dine Skillinger den Egenskab, at de blive til Dalere, naar du blot snuer dem dygtig.

Se flere sitater

Nei, Presse, løft din stærke Arm! befri Alverden i din Harm fra Tvang!

”For Trykkefriheden”
Samlede Skrifter b. I 2

Gro Roksand, 23. februar 2008 | Skriv ut siden