Betænk, at om du Græssets Spiren kjendte, da holdt du Skabelsens Nøgle i din Haand!

Se flere sitater

Som Insektets Stik i Muslingen, avler Fornærmelser kun Perler i mit Hjerte.

"Mig Selv" (1841)
Samlede Skrifter b.I 2

 

Gro Roksand, 22. januar 2008 | Skriv ut siden