Vinden blæser Blærer op, Indbildninger en Nar. De blie' nok begge stive, men tomme som de var.

Se flere sitater

Er det ikke Hjertelag, Geni og Ulykke, Gud giver Udødelighedens fagreste Krandse?

Georg Frederik von Krogh (minnedikt)
Samlede Skrifter b. I 2, 340

Gro Roksand, 23. februar 2008 | Skriv ut siden