Det Stærkeste er Nødvendighed, som Alting overvinder. Det Viseste er Tiden, som alle Ting opfinder.

Se flere sitater

Er det ikke Hjertelag, Geni og Ulykke, Gud giver Udødelighedens fagreste Krandse?

Georg Frederik von Krogh (minnedikt)
Samlede Skrifter b. I 2, 340

Gro Roksand, 23. februar 2008 | Skriv ut siden