Du svinger Svøben vild og vredDen Offeret paa Bagenmaa svide svært; thi som du veeder Sandheden jo nagen.

Se flere sitater

Christen, Moslem, Hedning, Jøde maatte dog hverandre møde inden samme Faders Arme.


”I Tordenen”
Samlede Skrifter b. I 1

Gro Roksand, 23. februar 2008 | Skriv ut siden