Fremad mod alle Baand, som qvæle Aand og Haand! Fremad til Alt, som Sandt er og Frit!

Se flere sitater

Dine Diamanter opveje ingen af disse Dugdraaber paa mine Blomster.

Jan van Huysums BlomsterstykkeSamlede Skrifter b. II, 5, 109

Gro Roksand, 12. mai 2008 | Skriv ut siden