Hvad er vanskeligst? – Sig Selv at kjende. Hvad er lettest? – Til andre Raad at sende.

Se flere sitater

Betænk, at om du Græssets Spiren kjendte, da holdt du Skabelsens Nøgle i din Haand!

Mennesket
Samlede Skrifter
b. II 6, 9

Gro Roksand, 12. mai 2008 | Skriv ut siden