Christen, Moslem, Hedning, Jøde maatte dog hverandre møde inden samme Faders Arme.

Se flere sitater

Haab er gode Aanders Hvisken.

Den indiske Cholera

Samlede Skrifter b. II, 3, s. 81

Gro Roksand, 12. mai 2008 | Skriv ut siden