Christen, Moslem, Hedning, Jøde maatte dog hverandre møde inden samme Faders Arme.

Se flere sitater

Erindring er al vor Kundskabs Hjerte.

Skabelsen, Mennesket og Messias
Samlede Skrifter b. II, 2, 11

Gro Roksand, 30. oktober 2008 | Skriv ut siden