... og jeg skal overnikjøbet give dine Skillinger den Egenskab, at de blive til Dalere, naar du blot snuer dem dygtig.

Se flere sitater

Dine Diamanter opveje ingen af disse Dugdraaber paa mine Blomster.

Jan van Huysums BlomsterstykkeSamlede Skrifter, b. II 5,109

Gro Roksand, 24. november 2008 | Skriv ut siden