Betænk, at om du Græssets Spiren kjendte, da holdt du Skabelsens Nøgle i din Haand!

Se flere sitater

Dine Diamanter opveje ingen af disse Dugdraaber paa mine Blomster.

Jan van Huysums BlomsterstykkeSamlede Skrifter, b. II 5,109

Gro Roksand, 24. november 2008 | Skriv ut siden