Se nøje, skal du øjnedet Store i det Smaa.Sig Guddomstanker højne paa Græssets veke Straa.

Se flere sitater

... en Vision er Beviis nokog læseligt nok for Troens Øie.

[Forsvar for Satan] Trykt i Morgenbladet 31. jan. 1829
Samlede Skrifter b. III 1

Gro Roksand, 22. januar 2008 | Skriv ut siden