Du svinger Svøben vild og vredDen Offeret paa Bagenmaa svide svært; thi som du veeder Sandheden jo nagen.

Se flere sitater

... en Vision er Beviis nokog læseligt nok for Troens Øie.

[Forsvar for Satan] Trykt i Morgenbladet 31. jan. 1829
Samlede Skrifter b. III 1

Gro Roksand, 22. januar 2008 | Skriv ut siden