Betænk, at om du Græssets Spiren kjendte, da holdt du Skabelsens Nøgle i din Haand!

Se flere sitater

Her finner du innganger til:
1. Wergelands Samlede Skrifter, NBdigital (inkl. lenker til registre)
2. Wergelands Samlede Skrifter, Dokumentasjonsprosjektet
3. Modernisterte enkelttekster

1. Samlede Skrifter, NBdigital (Nasjonalbiblioteket) 
Teksten er søkbar. Du kan søke på alle ord og uttrykk (husk original rettskriving), og søker i hele Nasjonalbibliotekets samling. Etter første søk kan du klikke på "Wergelands samlede skrifter" i venstre felt, og får da treff i kun Wergelands Samlede Skrifter.

Du får inntil tre treff per bok. Det du ser på skjermen, er bilder av boka slik den er. Du kan bla fram og tilbake, gå til sidenummer, se to sider samtidig, og bestemme kvaliteten på visningen (lav/høy).

Registerbind. Bind VI 2 i Samlede Skrifter inneholder registre som kan være til hjelp når du leter etter en tekst:

– Alfabetisk register etter titlene i Henrik Wergelands forfatterskap
– Alfabetisk register over diktenes førstelinjer
– Kronologisk bibliografi (dato for utgivelser og sentrale hendelser i Wergelands liv)
– Kronologisk register over brev og aktstykker
– Navneregister

Velg i menyen til venstre eller klikk på blå tekst over, eller klikk her.


2 . Samlede Skrifter, Dokpro  (Dokumentasjonsprosjektet)
Teksten er søkbar gjennom f.eks. Google. Dokumentasjonsprosjektet, som står bak denne digitaliserte utgaven, er et samarbeid mellom de humanistiske miljøene ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Trondheim og Universitetet i Tromsø.

Velg i menyen til venstre eller klikk på blå tekst over, eller klikk her .

Samlede Skrifter, de trykte utgavene
Henrik Wergeland: Samlede Skrifter. Trykt og utrykt.  Utgitt av Herman Jæger, Didrik Arup Seip, Halvdan Koht og Einar Høigård på Steenske Forlag i Kristiania/Oslo i perioden 1918 til 1940.

NBdigital har lagt til en bok med supplerende tekster ("bok 24"):Brevene til Amalie : med andre supplementer til Wergelands samlede skrifter vesentlig fra Jonas Skougaards samlinger. Utgitt av Leiv Amundsen. Cappelen, Oslo 1974.

3. Moderniserte enkelttekster
Nettstedet har fått anledning til å publisere noen av prosatekstene som dr.philos. Linda Sangolt ved Universitetet i Bergen har språkmodernisert og kommentert. Velg i meny til venstre eller klikk på blå tekst over, eller klikk her .

Gro Roksand, 12. juni 2013 | Skriv ut siden