Hør paa meget! tal dog blot Hvad til Tid og Sted er godt!

Se flere sitater

"... Enhver bør velge fritt sitt tempel". Et språkmodernisert utvalg av Henrik Wergelands skrifter om tros- og ytringsfrihet

Linda Sangolt ved Universitetet i Bergen har modernisert, og kommentert, noen av Wergelands prosatekster om tros- og ytringsfrihet. Nettstedet presenterer her noen av dem.

Sangolt om bakgrunnen: Språkmoderniseringsarbeidet springer ut av en studie av kampen for å fjerne jesuittforbudet i Grunnlovens § 2. Studiens tittel er Den konstitusjonelle blodplett. Kampen for å fjerne forbudet mot jesuitter i Grunnlovens § 2. Også forskning på europeisk integrasjon og Norges forhold til Europa og EU har inspirert arbeidet, ettersom Wergeland jo er en av de mest resolutte og entusiastiske europeere Norge kan oppvise – og definitivt den mest artikulerte.

Tekstene er planlagt utgitt som bok på et norsk forlag. Tre av tekstene samt innholdsfortegnelsen gjengis her (pdf):

Innholdsfortegnelse

Forsvar for Satan. Morgenbladet 31. januar 1829

Om lærebøker i religion. Folkebladet 27. desember 1831

Religiøs overbærenhet. Avhandlinger og opplysningsskrifter, bind 6 1839–1843Linda Sangolt, dr.philos., førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.

admin, 12. juni 2013 | Skriv ut siden