Jeg i slet Lune, Morgenblad? Jeg, som kun behøver et Glimt af Solen forat briste i høi Latter af en Glæde jeg ikke kan forklare mig?

Se flere sitater

"... Enhver bør velge fritt sitt tempel". Et språkmodernisert utvalg av Henrik Wergelands skrifter om tros- og ytringsfrihet

Linda Sangolt ved Universitetet i Bergen har modernisert, og kommentert, noen av Wergelands prosatekster om tros- og ytringsfrihet. Nettstedet presenterer her noen av dem.

Sangolt om bakgrunnen: Språkmoderniseringsarbeidet springer ut av en studie av kampen for å fjerne jesuittforbudet i Grunnlovens § 2. Studiens tittel er Den konstitusjonelle blodplett. Kampen for å fjerne forbudet mot jesuitter i Grunnlovens § 2. Også forskning på europeisk integrasjon og Norges forhold til Europa og EU har inspirert arbeidet, ettersom Wergeland jo er en av de mest resolutte og entusiastiske europeere Norge kan oppvise – og definitivt den mest artikulerte.

Tekstene er planlagt utgitt som bok på et norsk forlag. Tre av tekstene samt innholdsfortegnelsen gjengis her (pdf):

Innholdsfortegnelse

Forsvar for Satan. Morgenbladet 31. januar 1829

Om lærebøker i religion. Folkebladet 27. desember 1831

Religiøs overbærenhet. Avhandlinger og opplysningsskrifter, bind 6 1839–1843Linda Sangolt, dr.philos., førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.

admin, 12. juni 2013 | Skriv ut siden